കരിങ്കണ്ണ് എന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പരിഹാരം മാർഗങ്ങൾ ഇതാ

ദൃഷ്ടി ദോഷം കൊണ്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് എല്ലായിടത്തും നശിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പല രീതിയിലുള്ള പരാതികളും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് വളരെയധികം ഫലം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പോംവഴിയാണ് ഇന്നത്തെ രാത്രിയായതിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ആർക്കും ഉപദ്രവം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളും നശിപ്പിക്കാൻ മറ്റൊരാളെ സംഹരിച്ചു കളയാനോ ഒന്നും വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈയൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും 100% സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നു.നമ്മളെ ആരും ശല്യപ്പെടുത്തരുത് നമ്മളുടെ സ്വസ്ഥതയിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതം രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ ആയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഇനിയൊരു മറ്റൊരാളുടെ മറ്റൊരാളുടെ ഒരു പ്രാക്കും കൂടി നമ്മൾ വഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കഷ്ടമാണ് നമുക്ക് സ്വയം അതരത്തിലുള്ള പ്രാക്കുകളിൽ നിന്നും കണ്ണേറിൽ നിന്നും ദൃഷ്ടി ദോഷം മാറിനിൽക്കാനുള്ള.

   
"

സ്വയ രക്ഷാമാർഗ്ഗം മാത്രമാണ് ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത്. ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പല സമയത്തും നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കാൻ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക ഉള്ളു തുറന്നു ചിരിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക അത്തരത്തിൽ നമ്മളെ വളരെയധികം മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ ആക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന കണ്ണേറ് പ്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം നമ്മളിൽ വന്ന് തട്ടിയത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് കാരണം. ഇത് വളരെയധികം ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഊർജത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ശാരീരികമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല പോയി മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് എടുത്ത എല്ലാ ഒക്കെയാണ് നോർമലാണ് പക്ഷേ എന്തെന്നല്ല തിരിയുന്നു തിരിയുന്നു ഒരു തരത്തിലും ശാരീരിക സുഖമില്ല. സമാധാന കുറവ് അനാവശ്യ കലഹങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഒരു സമാധാനമില്ല എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒന്ന് ഉറക്കെ ചിരിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ ഇല്ല.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top