ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പ്രധാന കാരണവും പരിഹാരങ്ങളും

40 കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ 50 കൊല്ലം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച കപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇടയിൽ മര്യേജ് ചെയ്ത് കപ്പിൾസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്കിടയിൽ ഒരുപാട് പിണക്കങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്? അതിൻറെ സൊല്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? എന്ന് നോക്കാം.ഏതൊരു മാതൃക ദമ്പതികൾ ആയാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ക്രൈസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസ്സിംഗ് സ്റ്റാൻഡിങ് അതുപോലെ ചെറിയൊരു ഹേർട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം.നമ്മുടെ മനുഷ്യന്മാരെ ഒക്കെ ഇമോഷണൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഇഷ്ടങ്ങള് ഐഡിയാസ് ഒപ്പീനിയൻ താൽപര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാവും.

   
"

ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവിടെ ഒരു മിസ് അണ്ടർ സ്റ്റാൻഡിങ് വന്നാലാണ്.ഇപ്പോഴാണല്ലോ റീസൺ ആണല്ലോ ഇത്ര അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ? ലൈഫിൽ സ്ട്രെസ്സ് എന്നും പറയുന്നത് കുറവായിരുന്നു മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് എത്ര ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കാലം ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങളോളം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന കാലം കുടുംബ വഴക്ക് കൂടുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതിന് ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ റീസൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല.

ഒരു കപ്പിൽസ് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലിയിലെ വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്ക് ഒരു മറിച്ച് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് അവരൊക്കെ കെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആര് ആരായാലും അച്ഛൻ ആവാം അമ്മ അമ്മ അമ്മമ്മ ചെയ്യുന്ന ആൾ കുഞ്ഞിനെ ബേസിക് നീഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള വിശപ്പ് ദാഹം അതായിരിക്കും പുതിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യം ഫാമിലിയിലെ അച്ഛനുമമ്മയും എപ്പോഴും വഴക്ക് കൂടുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് കോൺ ഫ്ളിറ്റ് കാണുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ചെറിയ പ്രായത്തിലെ ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും നേരിടേണ്ടിവരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വലുതായി ബന്ധങ്ങളും ഇതേപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ റിഫ്ലക്സ് കാണുന്നുണ്ട്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top