ജൈവ കീടനാശിനികൾ ഇനി പപ്പായ കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള മൂന്ന് നാല് സംഭവങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളെയും പൂച്ചകളെയും ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ കീടങ്ങളെയും എന്നെന്നേക്കുമായി മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ മിക്ക പച്ചക്കറികളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വണ്ടിന്റെ ശല്യം കാണാൻ അതുപോലെതന്നെ ഫയറിൽ തുടങ്ങിയ ഉപദ്രവം അതുപോലെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പപ്പായ അടിപൊളി ഒരു ജൈവ കീടനാശിനി തയ്യാറാക്കാം ഇതുപോലെ പപ്പായ ഇല കിട്ടാനില്ലാത്തവർ പപ്പായ പറിച്ചെടുത്ത് അത് പഴുത്തത് തന്നെ വേണം അതിനെ കുരു കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് നമ്മള് പപ്പായ ഞാൻ ഇവിടെ പഴുത്തത് പറിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുരു നമ്മൾ എടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്.

   
"

ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് പപ്പായത്തിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി അതിൻറെ കുരു ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള് മിക്സിയുടെ ജാർ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കണം ശേഷം ഒരു ദിവസം നമ്മള് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അത് ഇട്ടുവയ്ക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മള് അതിലോട്ട് 10 ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് എല്ലാ ചെടികൾക്കും സ്പ്രേ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കീടശല്യങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി എന്തെല്ലാം നമ്മുടെ പയറിനെ ബാധിക്കുന്ന മുഞ്ഞ മണ്ഡലം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ശല്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ പപ്പായയുടെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ജൈവ കീടനാശിനി തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മള് കിലിർന്ത പപ്പായയുടെ ഇല എടുക്കേണ്ടത് നല്ല മൂത്ത പപ്പായുടെ നോക്കി എടുക്കാൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top