നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക കൃഷിയെ എങ്ങനെ പരിപാലിച്ചു വളർത്തിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം

അതുപോലെതന്നെ ഒരുപാട് ഔഷധഗുണമുള്ളതുമായ ഒന്നാണല്ലോ വെണ്ട കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിളവെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാറ് മാസത്തോളം തുടർച്ചയായിട്ട് വിളവ് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ വെണ്ടാന്ന് പറയണത്. ഈ മാസങ്ങളിൽ വെണ്ട കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മാസങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട വെണ്ടകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വെണ്ട കൃഷിക്ക് വരുന്ന കീടബാധകളെ അകറ്റി നമുക്ക് നല്ല വിളവെടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതെ അതെന്നറിയോ സുസ്ഥിര സൽകീർത്തി കിരൺ അരുണ ചെടികളും നമ്മുടെ കളക്ട് ചെയ്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അരുണ എന്ന് പറയേണ്ടത് ഇതിൽ കാണുന്നില്ല ഇതേപോലെ നല്ല ചുവപ്പ് കളർ ഉള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിനും ഉണ്ടല്ലോ കായപ്പെടുത്താൻ കുറയും നേരത്തെ നമ്മൾ വേറൊരു ചുവപ്പു കണ്ടില്ലേ?.

   
"

അതിന് ഒത്തിരി പെടുത്തുള്ളതാണ് അതുപോലെ കീടബാധയും കുറവാണ് ഇളം പച്ചനിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് സൽകീർത്തി എന്ന് പറയുന്ന വെണ്ടാ.നമ്മുടെ അവിടെ ധാരാളം ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വേറെ രണ്ട് തരം കൂടിയുണ്ട് മരവണ്ടാന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടതാണ് ഇതാണ് മാരവണ്ടാ എന്ന് പറയുന്നത്.അപ്പൊ ട്രൈക്കോഡർമ ചേർക്കണം വേപ്പിൻപിണ്ണാക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലുപൊടിയും വളരെ നല്ലതാണ് ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രോ ബാഗിൽ മണ്ണ് ഉരുക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നിങ്ങടെ അടുത്ത് ട്രൈക്കോഡർ എന്തെങ്കിലും വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സ്വല്പം വേപ്പിലയോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണി ഇല നിയമനിർബാധ തടയാനായിട്ട് ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top