നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ ഈ അഞ്ചു സാധനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ മാറ്റുക

നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ബെഡ്റൂം അഥവാ കിടപ്പുമുറി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു ഇടമാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബെഡ്റൂമിലാണ് ഒരു ദിവസത്തെ എല്ലാം കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നുചേരുന്ന ഇടം എന്നു പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബെഡ്റൂമിൽ ആണ്. അറിയാതെ ഈ വസ്തുക്കൾ ഇരിപ്പുണ്ടോ ഇരിപ്പുണ്ട് എങ്കിൽ പരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ബെഡ്റൂമിലാണ് ഒരു വ്യക്തി ഉറക്കമെഴുതി 32 നിമിഷത്തിൽ അദ്ദേഹം കാണുന്ന കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് പോസിറ്റീവായിക്കൊള്ളട്ടെ നെഗറ്റീവ് അതെല്ലാം തന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ സ്വാധീനിക്കും എന്നുള്ളതാണ്.

   
"

ആ ദിവസം അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻറെ ജീവിതവഴിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നേട്ടങ്ങളെ എല്ലാം ഇത് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കാൻ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഏറ്റവും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വേണം ബെഡ്റൂമിൽ ഇരിക്കേണ്ടത്. യാതൊരു കാരണവശാലും ആയുധങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന ബെഡ്റൂമിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം.നൈൽ കട്ടർ പോലും നമ്മളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഉപകരണങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ബെഡ്റൂമിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അത് സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഒന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും വെക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വസ്തുക്കളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കത്തി അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top