ഇനി പയർ കൃഷി ഒരുപാട് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാം

ഈ വർഷകാലത്ത് നല്ല അടിപൊളി പയർ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് കൃഷി ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിളവ് കിട്ടില്ല നമുക്ക് വർഷകാലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രണ്ട് വിത്തുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കണ്ടാൽ അറിയാം ഒത്തിരി നല്ല പയറുകളാണിത് ഇത് വയലറ്റ് വേറെയല്ല ഒരുതരം ചുമപ്പ് പയറാണ്. പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഡെയിലി നമ്മള് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് വർഷകാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിലെ നിറയെ പയറും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം അതുപോലെതന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ എന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചതിനു ശേഷം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ചെടികൾക്കുള്ള കീടബാധ പരിഹാരമാർഗ്ഗം വേപ്പെണ്ണ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക നോക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു വേപ്പെണ്ണ കാണിച്ചു നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ അഞ്ച് എം എൽ മുതൽ 10 എം എൽ വരെ നമുക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് അഞ്ച് എം എൽ വേപ്പെണ്ണ ഒഴിച്ചതിനു ശേഷം 5 ml തന്നെ ഷാംപൂ ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ രണ്ടു രൂപ നമുക്ക് ഷാമ്പു കിട്ടും.

   
"

നന്നായിട്ട് കലർന്ന കറക്റ്റ് ആകും ഇതിനു പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്താലും മതി. വെളുത്തുള്ളി അരച്ച് ചേർക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പ വെച്ച അരിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു സ്പെയർ വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ചെടികൾക്കും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് കീടബാധയുള്ള ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ കേടുവന്ന പോയിട്ടുള്ള ഇലകൾ ഉള്ള ചെടികൾക്ക് എല്ലാം ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് അതിൻറെ കീടബാധയെല്ലാം മാറുക തന്നെ ചെയ്യും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top