നമ്മുടെ കൂടൽ ക്ലീൻ ആവാനായി ഇതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം

ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഭാഗമാളുകളിൽ ഇപ്പോഴും മോഡൽ ലൈഫ്സ്റ്റൈന ബന്ധപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ ഈ മോഷൻ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്.കോശങ്ങൾ അവയവങ്ങൾ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അത് 5 എം എൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ.കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുടലിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്നുവെച്ചാൽ സേറടോണിയും റിലീസ് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രയിനില് വേണം ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് സന്തോഷം ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹോമോനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് 90% പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൂടലിൽ തന്നെയാണ്.

   
"

ഇത് നമ്മുടെ സ്വഭാവപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ മാറ്റം വരുന്നത് എപ്പോഴും വയറു സമ്മതമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമുള്ള ആളുകളാണ് 80 ശതമാനം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മോഷൻ ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല മോശം ബാക്കി അതിനകത്ത് തന്നെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിലേറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന ഒന്ന് ഹൈ പ്രാക്ടിവിറ്റിഷൻ അതായത് ടെൻഷൻ പ്രഷർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെതന്നെ മൂഡ് ചെയ്ഞ്ച് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സ്വഭാവരീതികൾ മാറുന്ന ഒരു സ്വഭാവം.

അത് അങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ്വസിച്ചിരുന്നാലും വീണ്ടും കുറെ മലം കുടലിൽ തന്നെ അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം നമുക്ക് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് ആവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. കൂടുതലായിട്ട് റിലീസ് ആയെങ്കിൽ മോഷൻ ക്ലിയർ ആയി വരും. നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ്സ് ഫീൽ കിട്ടും അങ്ങനെ ഇറിറ്റേഷൻ ടെൻഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി ചേഞ്ച് ആവുകയും ചെയ്യും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top