ഈ ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ എല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് കോടീശ്വരന്മാരാണ്

നമ്മളിൽ പലരും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ് മന പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെയായിട്ട് പല അലയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കലികാലത്തിലെ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് വളരെയധികം വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിൽ ഓർത്തു ദുഃഖിക്കുന്നവർക്ക് ഏക പരിഹാര മാർഗ്ഗമായിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ദുഃഖിക്കുന്ന വർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് അഭയംതേടി ആവുന്ന ഒരു അമ്മയാണ് വരാഹി ദേവി എന്ന് പറയുന്നത് ആദിപരാശക്തിയുടെ ലളിതാ ത്രിപുരസുന്ദരി യുടെ പട തലവിയാണ് വരാഹി ദേവി എന്ന് പറയുന്നത് വരാഹി ദേവി പ്രാർത്ഥിച്ചു.

   
"

കഴിഞ്ഞാൽ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും അമ്മയുടെ ആശിർവാദം കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉടൻതന്നെ ഫലം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം ഈയൊരു കലിയുഗത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഒരു ദേവിയാണ് വരാഹി ദേവി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വഴികളും അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈയൊരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാതാകുന്ന സമയത്ത് മനസ്സ് ഉരുകി അമ്മയെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വരാഹി ദേവിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് വരാഹി ദേവിയുടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ.

നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് വേറെ വഴികളില്ല നമ്മുടെ വഴികളെല്ലാം അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ മാനസിക ദുഃഖത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ വരാതെ ദേവിയുടെ നമ്മുടെ ആവശ്യം അറിയിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരാഹി ദേവി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല പരാതി ദേവിയെ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പരാതികളും പരിഭവവുമായി പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള വരാഹി ദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ തകർന്ന് പോകുന്ന അവസ്ഥ ഒരടി പോലും മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധിക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ മുട്ടു വരുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അതിൻറെ പടിവാതിൽക്കലെത്തി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവസ്ഥ തീർന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലാതായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സമയത്താണ് വരാഹി ദേവി നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടത് കൂടുതലായി അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top