നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായ കഴുത്ത് വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തു നോക്കൂ

ശരീരാ സകല വേദനകളുമായിട്ട് ഒരു 55 വയസ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീ കാണാൻ വരുകയും ഫൈബ്രോമയോളജി ആണോ എന്ന് നമ്മുടെ ശരീരമാസകലം വേദന പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫൈബ്ര മയാൾജിയ എന്നൊരു ചിന്ത ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ആദ്യമായി വരുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് രോഗി കണ്ടപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി വേദന അസഹ്യമായ വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മറ്റുകാര്യങ്ങളൊന്നും ആ സ്ത്രീയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

   
"

ആ രോഗി ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ് നമുക്ക് വേറൊരു അവസ്ഥയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് ആ രോഗിക്ക് ശക്തമായ നടുവേദനയുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെതന്നെ കൈകാലുകളിൽ വേദനയുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെതന്നെ വേദനകളുടെ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ജീവിത രീതികളോടൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന മറ്റു ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും രോഗിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

സമയത്താണ് ശരീരം ഭാഗമായിട്ട് അത് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് വരുന്ന അവസ്ഥ വന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് പെയിൻറ് എക്സാമിനേഷൻ സമയത്ത് ഒരു പോയിൻറ് അതിശക്തമായ ഒരു വേദന കണ്ടു സിംഗിൾ പോയിൻറ് എക്സാമിനേഷൻ സമയത്ത് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വേദന ആ വേദന സംശയം തോന്നിയ സമയത്ത് ആ ഒരു കശേരുവിനെ മാത്രം ഫ്രാക്ചർ സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടു തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്തെ മാത്രം നമുക്ക് അത് കഠിനമായ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *