നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാം

വളരെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജർ ആണ് മിനിമം ടൈം ഉള്ള ഒരു പ്രൊസീജറാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലോയിസ്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ മുഖത്തെ പ്രധാനമായും ഒരുപാട് കുരുകളും കുരു വന്നതിനു ശേഷമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതിനെയെല്ലാം ഇത് പ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ് ഒരു കൊളാഷ് സ്റിമുലേഷൻ ഇതിൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്കൊരു ഫൈൻ ലൈൻസ് എഫക്ട് ചെയ്യും ആൾക്കാർക്ക് നല്ലപോലെ ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നതാണ്.

   
"

അതേപോലെതന്നെ പ്രോത്സ്കിൻ ഓപ്പൺ പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്പോർട്സ് ഉള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ആത്മീയ ആത്മീയ റിലേറ്റഡ് ഉള്ളവർക്കും വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ്. ഇത് ഒരു ആൻഡേജ് പ്രൊസീജർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഫൈൻ ലൈൻ ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ പ്രിവെൻറ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആണ്. പിഗ്മെന്റേഷൻ ഉള്ള സ്കിന്നിനും വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് വന്നതിനുശേഷം അസോസിയേത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് ആദ്യം ഒരു കാർബൺ ചെയ്യുകയും ലേസർ മെഷീൻ വെച്ചിട്ട്.

ഈ കാർബണി ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ രണ്ട് പ്രൊസീജർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൺട്രോൾ എല്ലാം ഒറ്റ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്തതിനു ശേഷം ചിലവർക്ക് ചില സ്കിന്നിൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം ഹിറ്റ്നസ് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവർക്ക് വെച്ച് അതിന് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതുമാണ്. കൊടുത്തതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു മാസ് കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കാറുണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് കൂളിംഗ് വേണ്ടവർക്ക് മാത്രം.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top