നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റേണ്ട 7 സാധനങ്ങൾ

പല വസ്തുക്കളും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ മാരകമായ പല അസുഖങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രത്യേകം ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന അസുഖം ക്യാൻസർ തന്നെയാണ്. അതായത് ഒരു കോശത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങൾക്കോ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന അവയെ അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് പെരുകാൻ കാരണമാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില വസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ഉപയോഗമോ ഒക്കെ തന്നെ കാരണമാകാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചു വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്.

നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആയിട്ടും ഇത് സഹായിച്ചേക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ദുശ്ശീലങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള പുകവലിയും മദ്യപാനവും ഡ്രസ്സിന്റെ അബ്യൂസും ഒക്കെ പൂർണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇതും ഒഴിവാക്കിയ എന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ 80 ശതമാനത്തോളം ക്യാൻസറുകൾ പ്രിൻറ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നല്ലപോലെ പുകവലിച്ച് നല്ലപോലെ കഴിച്ച് ചിലപ്പോൾ ട്രാക്ക് അടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും എന്താ പറയാ കാരണം.

ഈ മരുന്നുകളുടെ സൈഡ് എഫക്ട് പുകവലിയും മദ്യപാനമൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു 70% ആൾക്കാർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകും. വളരെ ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാർ മാത്രമേ പുകവലിച്ചിട്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ നല്ല രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. മദ്യപിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത സ്ത്രീകൾക്കും ഈ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്നല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റു ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *