നമ്മുടെ വയറിൽ കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാം ഈ രീതിയിൽ

നിങ്ങളുടെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമിതവണ്ണത്തെ കുറിച്ചാണ് കേരളത്തിൽ അമിതവണ്ണം അഞ്ചു ഒരാൾക്ക് ഏതാണ്ട് യൂറോപ്പിലെ അതേ അവസ്ഥയാണ് അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അനവധിയാണ് ഡയബറ്റിസ് ബ്ലഡ് പ്ലഷർ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഉറക്കം കെടുത്തുന്നു കൂർക്കം വലിക്കുന്നു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു. ശാശ്വതമായ പരിഹാരം തുടക്കത്തിൽ ആഹാരക്രമവും വ്യായാമവും കൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും തുടക്കക്കാർക്ക് പക്ഷേ ഒബിസിറ്റി 30% കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ് വേണ്ടിവരും. പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ് കുറിച്ചാണ്.

   
"

അത് ഒബിസിറ്റി അമിതവണ്ണം ഉള്ള ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവരിൽ കേരളത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് കാണുന്നത്. അമിതവണ്ണം ഉള്ളവരെയും ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അമിതവണ്ണം മാറുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സംഗതി അത് ഓപ്പറേഷൻ മുമ്പ് തന്നെ ഇൻസുലിൻ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ പരിശോധിച്ചു നോക്കണം. അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ കാരണം അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പ്രധാന കാരണം.

കാരണം ഫുഡിന് സുലഭമാണ് വലിയ ചിലവില്ലാതെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വണ്ണം പ്രധാന കാരണം ഓവറി എക്സസൈസ് കഴിക്കുന്നതും വ്യായാമം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതുമാണ് അമിതവണ്ണത്തിന് ഒരു പ്രധാന കാരണം. 35 വയസ്സിനും ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വലിയ സ്കൂളുകൾ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 30 ഓഫീസ് മാത്രം ആണ് പണ്ടെല്ലാം കുട്ടികൾ കളിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് അത് ഇല്ല അവൻ ഫുൾടൈം ഫോണിൽ നോക്കിയിരിക്കുകയും ഭക്ഷണരീതി ആഹാരം കഴിക്കുക പുറമേയുള്ളതുമാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top