ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ ഒഴിവാക്കണം

50 വയസ്സു കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് അറിയാം 50 വയസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പീരീഡ്സ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റ് എഫക്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രകൃതി തന്നെ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഒരു 45 50 വയസ്സ് വരെ സ്ത്രീകളിൽ കുറവായിരിക്കും അപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ 50 വയസ്സ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഈ ഒരു പ്രൊട്ടക്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് നഷ്ടമാവുകയാണ് മെനോപോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മെനോപോസ് എന്ന് പറയുന്നത്.

പിരീഡ്സ് നിൽക്കുന്ന ഒന്നിനെയാണ്. ഒരു മാസം കണ്ടില്ലാന്ന് വരും രണ്ടുമാസം മൂന്നുമാസം നിന്നു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ മറ്റുതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ അമിതവണ്ണം പോസ്റ്റ് എല്ലുകളുടെ ബലം കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം കൂടിക്കൂടി വന്ന് അവർക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 50 വയസ്സ് പിന്നീടു കൂടി.

നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പരാമർശം എല്ലാം വളരെ നോർമൽ ആണ് എന്നുള്ളത് സ്ത്രീകൾ കൃത്യമായിട്ടും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടവേളകളിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.അവളുടെ ബ്ലഡ് ബിപിയുടെ ലെവൽ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് തൈറോയ്ഡിന്റെ ടി എസ് എച്ച് ഡി ത്രീ ഫോർ ഇതെല്ലാം ഫാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ നോക്കി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *