ഷുഗറിന് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരേയൊരു വഴി

ഷുഗർ 375ൽ നിന്ന് 110ലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഷുഗർ കുറച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന രണ്ട് ഡയബറ്റിസ് ആണ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ്. ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ നിലവിൽ കാണുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗം തന്നെയാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജന്മനാ വരുന്ന ഡയബറ്റിസ് തന്നെയാണ്.

ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസിന് ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഹോർമോണിനെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ശേഷിയില്ല അത് നമ്മുടെ പാൻ ക്രിയാസിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അത് ഇതിൽ ഒരിക്കലും ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ജന്മനാ വരുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ജന്മനാ വരുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി തന്നെയാണ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ വരുന്നതാണ്. ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്.

നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി രോഗം കാരണം വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഇല്ലാത്തതാണോ കുഴപ്പം ആയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാത്തത് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇൻസുലിന്റെ കുറവല്ല മറിച്ച് ഇൻസുലിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കാതിരിക്കുന്നത്. ഈ ഡയബറ്റിസിന്‍റെ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരാൾക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടൈപ്പ് ടു ആണോ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം എന്ന് പരിശോധിക്കാം. നല്ല ചോദ്യം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈപ്പ് ടൂ ഉള്ളവർക്ക് തന്നെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസായി മാറാറുണ്ട്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *