എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കുറയാത്ത കുടവയറിന് ഉള്ള പരിഹാരം ഇതാ

കുടവയർ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെ ഒരു ഭാഗത്ത് അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നാടകേടും ബോഡി ഷേപ്പിങ് വേറെ ഭാഗത്ത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ചു വ്യായാമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യൂട്യൂബ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വ്യായാമങ്ങൾ അതുപോലെ നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക് അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ന്യൂട്രീഷ്യസ്.

   
"

ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് 14 ദിവസത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കുടവയർ കുറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. ഒക്കെ അപ്പോ ഏറ്റവും ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന എക്സസൈസ് ആണ് പിന്നെ ഇതിന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് എക്സൈസും കൂടി ഞാൻ അവസാനത്തേക്ക് പറയുന്നുണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കിടന്നു കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും.

മിക്കവാറും ടിവി കാണുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാലൊന്നും മടക്കി താഴത്തി ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ഉത്തമമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം സംഗതികളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് എക്സസൈസ് മെഷീനും ട്രെഡ്മിൽ എക്സർസൈക്ലോ ഒക്കെ വേണെങ്കിൽ സ്ഥാപിക്കാം. നമുക്ക് മൊബൈൽ ആണെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് എക്സൈസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഒരുക്കി വയ്ക്കാവുന്നതാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top