ഹോമിയോ ചികിത്സയിലൂടെ ഫിഷർ മാറ്റിയെടുക്കാം

ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ വയറിനു വേദന ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പലർക്കും കാണാറുണ്ട്. അവഗണിക്കറാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് സാധാരണയായി സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും അതിനു ചികിത്സ എടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ വയറിനുണ്ടാവുന്ന ആൾസർ തുടങ്ങിയ പല പ്രശ്നങ്ങളും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പലർക്കും അറിയാത്ത ഒന്നുതന്നെയാണ്.

   
"

നമ്മുടെ വായിൽ ചെറിയ ചെറിയ വെള്ള കളറിലുള്ള മുറിവുകൾ കാണാറുണ്ട് ഇതേ അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ വയറിലും സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കില് ചെറുകിന്റെ തുടർന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ മുറിവുകളെയാണ് അൾസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അൾസർ വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് മാനസികമായ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അസുഖങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് മെഡിസിൻ എടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒക്കെ ഈ അസുഖം പ്രധാനമായും കണ്ടുവരാറുണ്ട്.

അതുപോലെതന്നെ മസാല കൂടുതൽ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതും എരിവ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ കഴിക്കുന്നത് സ്ഥിരമായി ഹോട്ടൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ആളുകളും ഇതുപോലെ വയറിൽ അൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. മസാല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വയറിന്റെയും ഭാഗത്തെ മുറിവുണ്ടാക്കുകയും പിന്നീട് അത് അൾസർ മാറുകയും ചെയ്യും മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം പറയുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹേലിക്കോ ബാക്ടീരിയ എന്ന ഒരു അനുബാധയുടെ കുറവാണ്. 60% ആളുകളിലും വയറിന് അൾസർ വരുന്നത് ഈ ഒരു അണുബാധ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top