എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനി ഒരു തുള്ളി ബ്ലഡ് ഡ്രെസ്സിൽ ആവാതിരിക്കാൻ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം

മെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് പലപ്പോഴും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. പാഡ് എപ്പോഴും മാറ്റേണ്ടി വരുക ഒത്തിരി ബ്രീഡിങ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ത്രീകളുണ്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാം ഈ ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം പാഡ് ഒന്ന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നശിപ്പിച്ചു കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടേനെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ബ്രഹ്മപുരത്തെ മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങൾ പോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം.

   
"

ഒരുപാട് ആയതുകൊണ്ട് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിന്റെ യൂസ് കുറേക്കൂടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് തുറന്നു സംസാരിക്കാനായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്കും ഡോക്ടർമാർക്ക് പോലും മടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അത് ഏത് സൈസ് ഉപയോഗിക്കണം അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പല സൈസിൽ ഉണ്ട് 18 ടൂ 25 അങ്ങനെ നമ്പറിട്ട് ഉള്ള സൈസിൽ ഉള്ള പലതരത്തിലുള്ള മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് ഉണ്ട് ചെറിയ സൈസിൽ ഉള്ള മെൻസൽ കപ്പ് ഒരു തവണ നമ്മളെ ഇന്റർകോഴ്സ് പോലും ചെയ്യാത്ത

. അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ ഗർഭിണികളാകാത്ത പ്രസവിക്കാത്ത പെൺകുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ സൈസ് ഉള്ള മെൻസുകൾക്ക് കപ്പും. ഒരുപാട് തവണ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയൊക്കെ പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ള അമ്മമാർക്കും നമുക്ക് പ്രായമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെ പതിനൊന്നും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ കപ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *