കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്

പല കേസുകൾ എന്ന സമീപിക്കാറുണ്ട് കുട്ടികളില്ലാത്ത പ്രശ്നം പറഞ്ഞിട്ട്. ആദ്യം തന്നെ അവരുടെ സ്വയം കൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഓക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്ത്രീകളിലേക്കുള്ള ടെക്സ്റ്റ് കളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ വരുന്ന ഇൻഫോയുടെ അഥവാ വന്ധ്യതയുടെ ടെസ്റ്റുകൾ കുറച്ചു കോംപ്ലക്സ് ആണ് കുറെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുരുഷന്മാരുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കാണ് ആദ്യം നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സ്ത്രീ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്.

   
"

സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ ബീജത്തിന്റെ അളവ് ഇതിന് പ്രയാസങ്ങൾ അതിലെ മൂവ്മെന്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ വ്യക്തി എന്നോട് ചോദിച്ച് കാര്യമുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആണ് 50% ആൾക്കാർക്കും കുട്ടികളില്ല പറയാറുണ്ടല്ലോ പറയാറുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുട്ടികളില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നത് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്താണ് വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം തരാം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരിക്കലും സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭപാത്രം അകത്തുള്ള പോലെ പുരുഷന്മാരെയും ലിംഗവും പ്രശ്നവും ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നിന്ന് 2 ഡിഗ്രി എങ്കിലും കുറഞ്ഞിരിക്കണം. ഫ്രീസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അങ്ങനെയല്ല നല്ല പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടി ഫ്രീസർ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ള കോശങ്ങൾ ഡാമേജ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top