ഈ വഴിപാട് മുടങ്ങാതെ ചെയ്തു നോക്കൂ

ഒരു വഴിപാടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ വഴിപാട് നമ്മൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും തടസ്സവും ഒന്നും ഒറ്റയടിക്കൊന്നും വരില്ല ഉറപ്പാണ് അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു. ഈശ്വര സഹായം കിട്ടുന്ന നമുക്ക് മുട്ടകളില്ലാതെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വഴിപാടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കാര്യം ഞാൻ ഒരുപാട് വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല ഈ വിഷയം പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കഥയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം.

പണ്ട് പണ്ട് പണ്ട് ദുഷ്ടനായ അണലാസുരൻ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻറെ പേര് നിരന്തരം ദേവന്മാരെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ദേവന്മാരെ ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഗണപതി ഭഗവാൻ അടുത്ത് ശരണം പ്രാപിച്ചു അവസാനം ഗണപതി ഭഗവാൻ തൻറെ മനസ്സലിഞ്ഞ് ദേവന്മാരുടെ ഒപ്പം പോയി അണലാസമായി യുദ്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു തന്നെ നടന്നു വന്ന വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ യുദ്ധം കഠിനമായി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അണലാസുരൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തീ ജ്വാലകൾ തുടങ്ങി തന്റെ ഭൂതഗണങ്ങളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ആയിരുന്നു

. ഭൂതഗണങ്ങൾ എല്ലാം വെന്തു ഉരുകുന്നത് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ മഹാഗണപതി ഭഗവാൻ അണലാസുരനെ എടുത്ത് അങ്ങ് വീഴുങ്ങി ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈജ്വാലകൾ ഭഗവാൻറെ ഉള്ളിൽ കിടന്നു തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ചൂടുകാരണം ഭഗവാൻറെ വയറും ശരീരവും എല്ലാം വളരെയധികം ചൂടാകാൻ തുടങ്ങി ശമിപ്പിക്കാൻ ആയിട്ട് ശ്രമിച്ചു വെള്ളമൊഴിക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഒക്കെ ചൂട് തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് കടുത്ത പരിശ്രമങ്ങൾ ചെയ്തു. എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ ചൂട് ശമിക്കുക ഉണ്ടായില്ല.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *