കുട്ടികൾ ഇനി പഠിച്ചു എന്നും മറന്നു പോവില്ല

മറവി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നിരന്തര ജീവിതത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഹോംവർ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ മാഷോ ടീച്ചറോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മൾ മറന്നുപോയാൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമിന് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ വിധത്തിൽ പലതരം കാര്യങ്ങളാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു മറവി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മറവിരോഗത്തിന്റെ ആളാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്.

   
"

മറ്റുള്ളവരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള മറവിരോഗം പറയുന്ന ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള മറവിരോഗം അല്ലെങ്കിലും മറവി എന്ന് പറയുന്നത്. എത്ര ഓർത്താലും നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറവിരോഗം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അലക്കുന്നതും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സയൻസ് എന്താണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു അവളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ തന്നെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം.

സാധാരണഗതിയിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഫ്രണ്ട് ലോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ മുൻവശത്തുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് എപ്പോഴും എഫിഷ്യൻസി കുറവ് തന്നെയാണ്. ജീവിതകോശങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും പലതരം ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള കോശങ്ങൾ പല ഡിഫറെൻറ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനുള്ള സെല്ലുകളും സെല്ലുകളുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ കോശങ്ങളുടെ പേരാണ് ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top