കാലിന്റെ ഈ ഭാഗത്തുള്ളതും നടുവേദനയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ്

ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് സയാറ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നടുവേദനയുടെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ നാട് താഴെയായി വരുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രശ്നമുണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു കുശൻ പോലൊരു സംഭവമാണ് ഈ ഡിസ്ക്കിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒന്ന് പോവാണ് അപ്പം പാസായി പോകുന്ന നാഡികൾക്ക് കൂട്ടിമുട്ടി ഞെരുങ്ങി പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്ന ഭാഗമായിട്ട് ഈ നാഡീകൾ എന്നുപറയുന്ന ഗ്യാപ്പിലൂടെ വിരുന്ന് നാഡികൾ നമ്മുടെ ബട്ടക്സ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് കാലിലേക്ക് വന്ന് വരെ എത്തുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു അതായത്.

നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഒരു വയർ വയറുകൾ പോലെ നാലഞ്ചു ടൈപ്പിംഗ് ഓരോരോ ഏരിയയിലേക്കുള്ള അതായത് നമ്മുടെ സിഗ്നൽ ഒക്കെ സെൻറ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നടുവിനും വേദനകൾ വരുന്നത് പുറകുവശം അവരെയാണ്. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കോംപ്രഷനുകളും നമ്മുടെ വിരലുകൾ വരെ എത്താറുണ്ട്. നമ്മുടെ നടുവിന്റെ ഭാഗം തൊട്ട്.

ഭാഗത്ത് ചെറിയ വരെയുള്ള മൊത്തത്തോടെ ഒരു വിങ്ങൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇത് മാറാറുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു വേദന എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കരമായ കഴപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടച്ചിൽ പോലെയൊക്കെ തോന്നാറുള്ളതാണ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സയാറ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷണം ഒരു അസുഖത്തിന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *