ഈ ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ തടിയും കൊഴുപ്പും കുറഞ്ഞു പോകും

നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ശാരീരികമായും മാത്രമല്ല മാനസികമായും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതിനുപുറമേ വരുന്ന ചില അസുഖങ്ങൾ കാലിലെ മുട്ടുവേദന തുടങ്ങിയവ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉള്ള ഏറ്റവും ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അമിതവണ്ണം തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് ശരിയാണ്.

   
"

ഇത് ഒരു ഫിസിക്കൽ നോക്കുമ്പോൾ പിസിഒഡി ഡയബറ്റീസ് കൊളസ്ട്രോൾ വഴിതിരിക്കുന്ന ഒരു 50% ത്തോളം തന്നെ അമിതമായിട്ടുള്ള വണ്ണം തന്നെയാണ് പലതരം ക്യാൻസറുകൾക്കും വഴിതിരിക്കുന്നത്. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും ഫാമിലിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായി നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമയില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടർ വെച്ച് നമുക്ക് പലതും കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചിട്ടയില്ല.

എന്നുള്ള രൂപത്തിലോട്ട് ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് സ്വന്തം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഫീലിംഗ് വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവീസിൽ കാണുന്നതും നമ്മൾ ചുറ്റും കാണുന്നതും ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലോട്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെയാണ് കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എത്രതന്നെ പ്രയത്നിച്ചാലും ഈ ഒരു നല്ലൊരു ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ഒരു അമിതവണ്ണം ഇല്ലാത്ത ഒരു ബോഡിയിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല.ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top