നിങ്ങളുടെ അടിവയറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന അല്പം വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ആശ്വാസം കിട്ടുന്നുണ്ടോ

സാധാരണയായി പേനക്കാലം ആകുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അടിവയർ വേദന നട്ടെല്ലിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് വേദന എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഇത്തരത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ വേദനകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് അടിസ്ഥാന കാരണം ശരീരത്തിലെ ജലാംശം കുറയുന്നത് തന്നെയാണ്. ജലാംശം കുറയുന്നു എന്നതിലുപരി മൂത്രത്തിൽ കിഡ്നിയും കല്ലുകൾ രൂപപ്പെടുന്നു എന്നതും കൂടിയാണ് ഈ വേദനയുടെ കാരണം. പല രീതിയിലുള്ള കല്ലുകളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

   
"

ഓരോ കല്ലിനുമനുസരിച്ച് അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിലും വ്യത്യാസം കാണാനാകും. പ്രത്യേകിച്ച് ശരീരത്തിലെ കാൽസ്യം ഓക്സിലേറ്റുകളുമായി കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കാൽസ്യം ഓക്സിലേറ്റുകൾക്ക് ശരീരത്തിലെ ജലാംശം കുറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാരണം തന്നെയാണ്. താൽസ്യം ഓക്സിലേറ്റർ സ്റ്റോണുകൾ മാത്രമല്ല യൂറിക്കാസിഡ് കല്ലുകളും ഇന്ന് കിഡ്നി സ്റ്റോണുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. അമിതമായ അളവിൽ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ചില ആവശ്യകതകളുടെ.

തന്നെ ചില രൂപം മാറ്റങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോണുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. എന്തും അമിതമായാൽ വിഷമാണ് എന്നത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പ്രാവർത്തികമാകുന്നത്. കല്ലുകളുടെ വലിപ്പവും അവർ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗവും അനുസരിച്ച് വേദനയുടെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ധാരാളമായി വെള്ളം കുടിക്കുക.

എന്നത് തന്നെയാണ് സ്റ്റോണുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം. അമിതമായ അളവിൽ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. കാഴ്ചയും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ് എങ്കിലും ആവശ്യമായ അളവിൽ മാത്രം ഇവ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. ആവശ്യമായ അളവിൽ കൂടുതലായി കാൽസ്യം പ്രോട്ടീൻ എന്തും എത്തുന്നത് സ്റ്റോണുകൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും. തുടർന്ന് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.

Scroll to Top