സംഭവം ചുമക്കുന്നതാണ് എങ്കിലും ഇതിന്റെ കാരണം അതിഭീകരം ആകാം

നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിതരീതിയും ഭക്ഷണ ശൈലിയും എല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയക്രമങ്ങളും അനുസരിച്ച് ഗ്യാസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ടുവരുന്നു. എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ് അസിഡിറ്റി സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാതെ തുടർന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നത്.

   
"

ഐസറും തുടർന്ന് കാൻസറും പോലും ആയി മാറാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഓരോ ആളുകളെയും ശരീര സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് പല ഭക്ഷണങ്ങളും അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നവ ആയിരിക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് അലർജി ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവ പരമാവധിയും ഒഴിവാക്കി നിർത്തുക. ചില ആളുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ കീഴ് വായു പോകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് കാണാറുണ്ട്. ശരീരത്തിൽ.

ചില രോഗങ്ങളുടെയും മറ്റു ചില മരുന്നുകളുടെയും ഉപയോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഗ്യാസും മറ്റും ആണ് ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അസിഡിറ്റി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സമയത്ത് പോകുന്ന കീഴ്വായുവിനെ ദുസ്സഹമായ ഗന്ധം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പരമാവധിയും നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകി അലർജിയും അസിഡിറ്റിയും ഉണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇവ ഒഴിവാക്കുക. നല്ല ഭക്ഷണം ചെറിയ അളവിൽ കൃത്യമായ സമയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ വ്യായാമത്തിനു വേണ്ടിയും അരമണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും ദിവസവും കണ്ടെത്തണം. തുടർന്ന് കൂടുതൽ ആരോഗ്യപരമായ അറിവുകൾക്കായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാം.

Scroll to Top