മക്കൾ ഒരുക്കിയ കെണിയിൽപ്പെട്ട കൊതി മൂത്ത അമ്മയ്ക്ക് പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്

വിനു സെയിം തമ്മിൽ ചേർക്കും അതിനെ കളിച്ചു വളർന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയൊരു സ്നേഹവും പൂവിട്ടത്. അവർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ അവർ വിനുവിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. കാരണം സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ പെങ്ങൾ അത്രപ്പളവോ വിദ്യാഭ്യാസമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്നതും അവർക്ക് ഒട്ടുംതന്നെ സ്ത്രീധനം നൽകി അവരുടെ മകളെ വിവാഹം.

   
"

കഴിപ്പിച്ച അയക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ല എന്നതും അവരെ ഒരിക്കലും തന്റെ മുറപ്പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ മകനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ വളർന്നിരുന്നു. സ്വന്തം മകന്റെ വിവാഹം കാര്യത്തിൽ ആ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് സ്ത്രീധനം വാങ്ങി തന്റെ മകനെ വിവാഹം കഴിപ്പിച് അയക്കണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അതിനായി നല്ല ഒരു മരുമകളെയും അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നാൽ ആ പുതിയ പെൺകുട്ടി.

വിനുവിന് ഒരിക്കൽ ഫോണിൽ വിളിച്ചു. തനിക്ക് മറ്റൊരു ചെറുക്കനെ ഇഷ്ടമാണെന്നും തന്റെ വീട്ടുകാർ അതിനെ സമ്മതിക്കാതെയാണ് ഈ വിവാഹത്തിന് നിർബന്ധിച്ചത് എന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ വിനുവിന്റെ മനസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഡാൻസ് കളിച്ചു. അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി വിവാഹത്തിന്റെ താലികെട്ടുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപുള്ള മുഹൂർത്തം വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു. വിവാഹ പന്തലിൽ നിന്നും പെൺകുട്ടി ഒളിച്ചോടിപ്പോയി എന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ അവസാനം സ്ത്രീയെ തന്നെ തനിക്ക് വധുവായി അമ്മ കൈ പിടിച്ചു തന്നു. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.

Scroll to Top