വർഷങ്ങളായി അനുഭവിച്ച തലവേദനയുടെ യഥാർത്ഥ കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ

ഒരുപാട് ആളുകൾ മൈഗ്രേൻ തലവേദന മൂലം തന്നെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകൾ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു തലവേദന ഉണ്ടാകുന്ന തന്നെ ഭാഗമായി തന്നെ പലപ്പോഴും ഉറക്കം പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസരങ്ങളും ഒരുപാട് വേദനസംഹാരികൾ കഴിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും നാം നേരിട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇത്തരത്തിൽ മൈഗ്രേൻ തലവേദനകൾ ഒരുപാട് കാലത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.

   
"

യഥാർത്ഥത്തിൽ മൈഗ്രേൻ തലവേദനകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് അടിസ്ഥാനം തലയിൽ അല്ല എന്നതാണ്. തലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ല ഈ മൈഗ്രേൻ തലവേദനകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ദഹന സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൈഗ്രൈൻ തലവേദനയുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം. ദഹന വ്യവസ്ഥയിൽ നല്ല ബാക്ടീരിയകളെക്കാൾ ഉപരിയായി ചീത്ത ബാക്ടീരിയകൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ.

ഇത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ വലിയതോതിൽ ബാധിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ദഹന സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിത്തന്നെ മൈഗ്രേൻ തലവേദനകളും കണ്ടുവരുന്നു. പ്രധാനമായും എച്ച് ബൈലോറി വൈറസുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ മൈഗ്രൈൻ തലവേദനകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമാകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഈ എക്സ് പൈലോറി വൈറസുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ മൈഗ്രേൻ തലവേദനകൾ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള വഴിയും തിരിച്ചറിയാം. ദഹന വ്യവസ്ഥയിലെ ഈ ക്രമക്കേടുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ ഒരു ഭക്ഷണ ശൈലി പാലിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ധാന്യങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതം. തുടർന്ന് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.

Scroll to Top