വിവാഹത്തിന് മുൻപേ തന്നെ പെണ്ണ് ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നാട് ഞെട്ടിയെങ്കിലും കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കൻ സന്തോഷിച്ചു

മുനീർ ആദ്യമായി പെണ്ണുങ്ങൾ പെൺകുട്ടിയാണ് ജെസന. ആദ്യം നോട്ടത്തിൽ തന്നെ രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. ഗൾഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിനു മുൻപ് ഒരു നിക്കാഹ് കഴിച്ചു വച്ചു രണ്ടു വീട്ടുകാരും. ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിക്കാഹ് കഴിച്ചുവെച്ചത്. ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഈ നിക്കാഹ് കഴിച്ചു വയ്ക്കുന്ന രീതി ഒരു പതിവായി മാറിയിരിക്കുന്നു. നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെറുക്കന്റെ സ്വന്തമാണ് എന്നാൽ.

   
"

പൂർണമായും ചെക്കന്റെയും അല്ല എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതെ എങ്ങനെ ചെറുക്കന്റെ മാത്രം സ്വന്തമാക്കി വയ്ക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇത്. ഇങ്ങനെ ചെറുക്കന്റെ സ്വന്തമായി ജെസന ചെറുക്കൻ വരുന്നതിന് ആറുമാസം മുൻപേ തന്നെ ഗർഭിണിയായി. കല്യാണത്തിന്.

ഇനി ആറുമാസം കൂടി ബാക്കി നൽകിയിട്ട് എന്നെ ഗർഭിണിയാണ് എന്ന വിവരം കേട്ട നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും പുതിയ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ജസ്ന വീണത്. ആശുപത്രിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഗർഭിണിയാണ് എന്ന വിവരം ഓരോരുത്തരായി അറിയാൻ തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ വിവരം ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞു. രശ്മിയുടെ ഉപ്പ എങ്ങനെയോ കഷ്ടപ്പെട്ട് മുനീറിനെ ഫോൺ വിളിച്ചു ഇത് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ കേട്ടവരെ എല്ലാം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രകടനമായിരുന്നു തിരിച്ചു മുനീറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായത്. ജസ്നയുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണീരിൽ കുതിർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടു നോക്കാം.

Scroll to Top