മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രത്തിൽ അവിടേക്ക് കയറി വന്ന കുട്ടി പിന്നീട് എത്തിച്ചേർന്നത് ഉയരങ്ങളിൽ

മുരളി മാഷിന്റെ അടുത്ത് സംഗീതം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്തിയ കുട്ടിയെയും അമ്മയെയും കണ്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി. കാരണം അത്രയും ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അവർ വരുന്നത് എന്ന് അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങളിലും ശരീര സ്വഭാവത്തിലും തന്നെ പ്രകടമായിരുന്നു. മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ വസ്ത്രങ്ങളുമാണ് അവർ ധരിച്ചിരുന്നത് അവന്റെ അമ്മ വീടുകളിൽ ചെയ്തു കിട്ടുന്ന പണംകൊണ്ടാണ് അവനെ സ്കൂളിലും.

   
"

പാട്ട് പഠിക്കാനും വിട്ടിരുന്നത്. നല്ല ഒരു ഗായകൻ ആക്കണം എന്നതായിരുന്നു അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം. ആ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും പറയാനാണ്. അമ്മ വീടുകളിൽ പോയി കിട്ടുന്ന പണംകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ബോധ്യം നല്ല പോലെയുള്ള ഒരു മകനായിരുന്നു അവനും അതുകൊണ്ടുതന്നെ അമ്മ പഠിപ്പിച്ച വാക്കുകൾ പാട്ടുകളും ഒന്നും തന്നെ അവൻ മറന്നു പോയിരുന്നില്ല.

എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്ന വീട്ടിലെ ടിവിയിൽ എവിടെയോ ഓഡിഷൻ ഉണ്ട് എന്ന വാക്കി അവനും അമ്മയും അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും സമയം ഒരുപാട് വൈകി പോയിരുന്നു. എങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വൈഷ്ണവി എന്ന സ്ത്രീ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് അവനോട് കെഞ്ചി എങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ പിന്നീട് വൈഷ്ണവി വഴിയായി സിനിമയിൽ പാടാനുള്ള അവസരമാണ് ആ കുട്ടിയെ തേടി എത്തിയത്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എല്ലാം തന്നെ ഉയർച്ചകൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.

Scroll to Top