ഇങ്ങനെയും ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടാകുമോ സ്വന്തം കാമുകനോടൊപ്പം പോകാൻ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതം ചോദിക്കുന്ന ഭാര്യ

പരസ്പരം ഒന്നു പോലെയാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. ശശാങ്കനും സുശീലക്കും മക്കൾ ഇല്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും അവർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിൽ മക്കളിൽ നിന്ന് ദുഃഖം പോലും അവർ പരസ്പരം മറന്നു പോയിരുന്നു. ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ദുഃഖത്തിന്റെ പേരിൽ പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്താൻ അവരും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. വെള്ളമടിച്ച് പലപ്പോഴും ബോധമില്ലാതെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരുന്ന ശേഷം അവൾ സ്നേഹത്തോടെ തന്നെയാണ്.

   
"

സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴാണ് നാളെ എന്റെ കാമുകൻ വരുമെന്നും ഞാൻ അവനോടൊപ്പം പോകുമെന്നും അവൾ പറഞ്ഞത്. ആ ഒരു വാചകം കേട്ട് ഒളിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാതെ കേട്ടത് എന്തെന്ന് അറിയാതെ ഒരുപാട് മനസ്സമ്മർദം അനുഭവിച്ചു അയാൾ. സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ തന്നോട് എന്നും പറയാം എന്ന് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണ് അവർ പരസ്പരം ജീവിച്ചത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്.

അവർ കാമുകനോടൊപ്പം പോകുന്നു എന്നത് പോലും എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി. രാവിലെ താൻ പോകുമെന്നും എന്നോട് ദേഷ്യം ഒന്നും തോന്നരുതെന്നും അവൾ പറഞ്ഞപ്പോഴെല്ലാം അയാൾക്ക് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം തൊണ്ടയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങാതെ വന്നു. അതിരാവിലെ പൂമുഖത്ത് ഇരുന്ന് പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ അവളിൽ നിന്നും ഒരു ചായ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇരുന്നു എങ്കിലും, അവൾ തുണികളും മറ്റും ആയി കവറിൽ കൈപിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അയാളുടെ നെഞ്ച് കിടുങ്ങി. കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വന്നതോ അയാളുടെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത്. എന്നാൽ പിന്നീടാണ് ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടായത്. തുടർന്ന് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം.

Scroll to Top