എപ്പോഴും അവഗണനകൾ മാത്രം ലഭിച്ച അവൾക്ക് പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്

വലിയ ഒരു ഡാൻസറായിരുന്ന ശ്രീകലക്ക്‌ അറിയാതെ പറ്റിയ ഒരു ഗർഭധാരണം ആയിരുന്നു ശ്രീജ. സ്വന്തം കുഞ്ഞ് ആണ് എങ്കിലും അവൾക്ക് ആ കുഞ്ഞിനോട് ഒട്ടും തന്നെ താൽപര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രസവിച്ച അന്നുമുതൽ തന്നെ ശ്രേയയോട് അകൽച്ച കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അമ്മ. അതിന് കാരണം തന്റെ നൃത്തം എന്ന സ്വപ്നത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയ ഒരുവളായി സ്വന്തം മക്കളെ കണ്ടിരുന്നു എന്നതു തന്നെയാണ്. ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മകൾക്ക്.

   
"

വേണ്ടിയുള്ള മുലപ്പാൽ പോലും അവർ നിഷേധിച്ചത്. ഇത്രയും വളർന്നു വലുതായിട്ടും തനിക്ക് ഒരുപാട് വിവാഹ ആലോചനകൾ വന്നിട്ടും അവയെല്ലാം അമ്മ തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അവളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കി. സ്വന്തം അനിയത്തിമാരെല്ലാം തന്നെ നല്ല നിറമുള്ളവരും ഭംഗിയുള്ളവരും ആയിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ അടുക്കളയിൽ കയറ്റാതെ തന്നെ ഒരു വേലക്കാരി ആക്കി മാറ്റി അവളുടെ അമ്മ.

എന്നും തന്നോട് ഒരു എതിർപ്പ് മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന വികാരം. എന്നാൽ വർഷങ്ങളോളം ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടും സഹിച്ച് നിന്നതും തന്നെ അച്ഛനെ തന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതിയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ലോറി ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു ഒരു വ്യക്തി അന്ന് പെണ്ണ് കാണാനായി വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നത്. ഇഷ്ടമല്ല എങ്കിലും തീരെ ഗതിയില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞയക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് അവരെന്നെ അന്ന് പെണ്ണുകാണാൻ ഒരുക്കിയത്. എന്നാൽ പിന്നീട് സംഭവിച്ചതെല്ലാം വലിയ ട്വിസ്റ്റുകൾ ആയിരുന്നു. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണാം.

Scroll to Top