അമ്പലനടയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച അമ്മ പിന്നീട് പ്രശസ്തയായപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്

ഉണ്ണിയേട്ടനോടൊപ്പം ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചുള്ള ദിവസങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവസാനിച്ചു. ഒരിക്കൽ ഒന്നും പറയാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഉണ്ണിയേട്ടൻ ഞങ്ങളെയെല്ലാം പിരിഞ്ഞു യാത്രയായി. ആ ദിവസങ്ങൾ വളരെയധികം ശോക പൂർണമായിരുന്നു. പിന്നീട് യതുവിനുവേണ്ടിയായിരുന്നു ജീവിതം മുഴുവനും മാറ്റിവെച്ചത്. അവനും വളർന്ന് വലുതായിരിക്കുന്ന അവനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവനും ഒരു ഭാര്യ ആയി വന്നിരിക്കുന്നു.

   
"

പേരയുടെ വരവോടുകൂടി ഏതു സ്വഭാവത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. ഏതു അമ്മ ഒരുപാട് അകലം തുടങ്ങിയെന്ന് ആർക്കും അപ്പോൾ തോന്നി. എങ്കിലും പരാതികൾ ഒന്നുമില്ലാതെ അവർ മക്കളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരിക്കൽ രാവിലെ തന്നെ ഏതോ അമ്മയുടെ അരികിൽ വന്ന വീട് വിൽക്കണം എന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നല്ല വീട് കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ സമ്മതിക്കില്ല എന്നാണ് ആദ്യമേ.

മറുപടി പറഞ്ഞത്. ഉണ്ണിയേട്ടന്റെ ഓർമ്മകൾ ഉറങ്ങുന്ന അത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ വന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീടാണ് ഉണ്ണിയേട്ടന്റെ വാക്കുകൾ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയത്. എത്രകാലം, മക്കളുടെ ഇഷ്ടമല്ലേ നടക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വാക്കുകൾ ഓർത്തപ്പോൾ അവനോട് പിന്നീട് സമ്മതം മുളി. മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ പനി എപ്പോഴും മകനോടുകൂടിയാണല്ലോ എന്ന് സമാധാനിച്ചു. എന്നാൽ സ്വന്തം അമ്മയെ അമ്പലനടയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചാണ് അവർ പോകാനിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അവരെ കൂടിയ ആളുകളിൽ ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് വൃദ്ധസദനത്തിലാക്കി. പിന്നീട് അവിടെ സിനിമയുടെ വിജയം ആഘോഷിക്കാൻ വന്ന സംവിധായകനാണ് സിനിമയിലെടുത്തത്. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണാം.

Scroll to Top