നിങ്ങൾ പച്ചക്കറി മാത്രം കഴിക്കുന്നവരാണോ, നിങ്ങളുടെ മുടി നരയ്ക്കുന്നുണ്ടോ തലവേദന വിട്ടുമാറുന്നില്ല എല്ലാം ഒരേ ഒരു കാരണം കൊണ്ട്

സാധാരണയായി പ്രായം അതിനുമുൻപേ തലമുടി ഓരോന്നായി നരച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ പലരും ഇതിനെ ബാലനര എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു വിട്ടുകളയുന്ന അവസ്ഥകൾ കാണാറുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നരച്ച മുടിയുടെ അവസ്ഥ അധികമായി കാണാൻ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് മാനസികമായും ശാരീരികമായും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാം. പ്രധാനമായും ഇത്തരത്തിലുള്ള മുടി.

   
"

നരച്ച അവസ്ഥയോ തലവേദനയോ. പ്രധാനമായും മാംസാഹാരങ്ങൾ ആണ് ഈ വിറ്റാമിൻ ബി ധാരാളമായി ലഭ്യമാകുന്നത്. ഇലക്കറികളും പച്ചക്കറികളും മാത്രം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ വിറ്റാമിന്റെ അളവ് താരതമേ വളരെ കുറവ് ആയിരിക്കും. എന്നാൽ പാലും പാലുൽപന്നങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വഴിയായി കുറവ് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും വിധവ ശരീരത്തിൽ.

ലഭ്യമാകുന്നില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതിനായി സപ്ലിമെന്റുകളും ഉപയോഗിക്കേണ്ട അവസ്ഥ കാണാറുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഈ വിറ്റമിൻ ബി 12 നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ അകാലനര അമിതമായി മുടി കൊഴിഞ്ഞുപോകുന്ന അവസ്ഥ ശരീരത്തിൽ ചൊറിച്ചിൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ പ്രകടമാകാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ഇത്തരം വിറ്റാമിനുകളുടെയും മിനറൽസുകളുടെയും ആവശ്യകത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവയുടെ കുറവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഉടൻതന്നെ ഇതിനുവേണ്ട പരിഹാരങ്ങളും ചെയ്തു തുടങ്ങാം. എങ്കിൽ ഉറപ്പായും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ജീവിതം തന്നെ സാദ്യമാണ്. തുടർന്ന് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണാം.

Scroll to Top