സ്നേഹനിധിയായ അമ്മായിയമ്മയെ ആ മരുമകൾ ചെയ്തത്

മനുഷ്യനാദം ഭായി രശ്മിയും മഞ്ജു അമ്മ ലക്ഷ്മിയും താമസിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കോളനി പോലുള്ള ഭാഗത്ത് ആണ്. മഞ്ജുനാഥന്റെ ജോലി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർ കുടുംബമായി താമസിക്കുന്നത്. അടുത്തടുത്ത ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന പക്ഷിയും ഇവരുടെ അതേ വീട്ടുടമയുടെ മറ്റൊരു റൂമിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. വലിയ ഒരു ബിസിനസ്.

   
"

നടത്തിപ്പുകാരനായ മഞ്ജുനാഥ് ദിവസവും രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും ജോലിക്ക് പോകുമായിരുന്നു. വീട്ടിൽ അമ്മയും മരുമകളും ഒപ്പം തന്നെ രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളും ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മഞ്ജുനാദുമായി തന്നെ വളരെ കൂട്ടുകൂടിയിരുന്ന അക്ഷയക്ക് ആ സമയത്താണ് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ സ്ഥിരമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് അക്ഷയ് അപ്പോഴാണ് മഞ്ജുനാഥന്റെ ഭാര്യ ലക്ഷ്മിയെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ദിവസവും അവൾ ക്കടയിൽ പോകുന്നതും.

തുണികൾ വിരിക്കാനായി ടെറസിൽ പോകുന്നതും അവനെ ഇപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ടെറസിൽ അവൾ പോകുമ്പോൾ അവൻ ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായി ഒപ്പം പോകാൻ തുടങ്ങിയത്. ആ ബന്ധം പിന്നീട് വഴിവിട്ട ബന്ധത്തിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഇതൊന്നും അറിയാതെ മഞ്ജുനാഥും അവന്റെ അമ്മയും അവളെ വളരെയധികം വിശ്വസിച്ചു. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ലക്ഷ്മി മരുമകളുടെ ഈ ക്രൂരത മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവളെ പറഞ്ഞു തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ലക്ഷ്മിയുടെ വാക്കുകൾ അവൾ ഒരിക്കലും കേൾക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടു നോക്കാം.

Scroll to Top