ഇനി നിലവിളക്കു അളക്കുന്ന നേരത്ത് ഈ മന്ത്രം കൂടി ചെല്ലണം

നിലവിളക്ക് എന്നത് സാധാരണയായി ഹൈന്ദവ ആചാരപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന വീടുകളിലെല്ലാം തന്നെ ദിവസവും രണ്ട് നേരവും കൊളുത്തേണ്ട ഒന്നാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് പല ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലും സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് തന്നെ സന്ധ്യയ്ക്ക് മാത്രമായി നിലവിളക്ക് കൊളുക്കുന്ന രീതി കണ്ടുവരുന്നു. നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ശരീരശുദ്ധിയും മനശുദ്ധിയും ഒരുപോലെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് വലിയ ആവശ്യകതയാണ്.

   
"

കൊളുത്തുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നിലവിളക്കിന് കെടുത്തുന്ന സമയത്തും ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. പല ആളുകളും അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് തന്നെ ഊതിക്കെടുത്തുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് നിലവിളക്ക് കെടുത്താറുള്ളത്. നിലവിളക്കിലെ തിരി അണക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഊതിക്കെടുത്തുന്നത് അനുയോജ്യമല്ല. ഇത്തിരി പതിയെ നിലവിളക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് താഴ്ത്തി വേണം വിളക്കിലെ തിരി കെടുത്താൻ. ഇങ്ങനെ കെടുത്തിയ.

തിരി ഒരിക്കലും വലിച്ചെറിയുകയോ നശിപ്പിച്ചു കളയുകയോ ചെയ്യരുത്. വിളക്കിലെ തിരി എപ്പോഴും ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് സാമ്പ്രാണി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. രാവിലെ ഒരു സന്ധ്യയ്ക്ക് രണ്ട് തിരിയിട്ടും വേണം നിലവിളക്ക് കത്തിക്കാം. നിലവിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന.

സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈശ്വര ചിന്തയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്, ഇപ്പം ചില മന്ത്രങ്ങളും കൂടി ജപിക്കേണ്ടതുണ്ട് . നിലവിളക്കിലെ തിരികെയെടുത്തുന്ന സമയത്ത് നിലവിളക്ക് കുറഞ്ഞത് 20 മിനിറ്റ് എങ്കിലും വീട്ടിൽ കത്തി ഇരിക്കണം എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. തിരി എണ്ണയിലേക്ക് താഴത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഈ മന്ത്രം ഉരുവിടുകയും വേണം. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കാം.

Scroll to Top