ഇടവയായ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വീട്ടിലുള്ള കയറി വന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്

ജമീലയുടെ മകളാണ് റസിയ അവൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ഉണ്ട്. നാട്ടുകാരെല്ലാം നടത്തിയ സമൂഹത്തിലാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞതും അതിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കുഞ്ഞുണ്ടായ ശേഷം അവൾക്ക് അയാളെ വിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു പോരേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം അത്രയും ക്രൂരനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അവൾക്ക് ലഭിച്ച ആ ഭർത്താവ്. അന്ന് ഒരു ദിവസം ഉമ്മ കടയിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് ജമീല കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ.

   
"

ആണ് വീട്ടുമസ്തനായ അബൂട്ടിക്ക അവിടേക്ക് കയറി വന്നത്. മഴ കയറിവന്ന പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ ആരംഭം കേട്ടപ്പോഴേ റസിയക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് മനസ്സിലായി. പ്രായം 50 ഓ 60 ആയ അയാളെ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആണ് അയാൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് തോന്നിയ റസിയ ഉടനെ അയാളോട് തനിക്ക് ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നും അയാൾ ഇറക്കിവിട്ടു. ഉമ്മ കടയിൽ നിന്നും വന്നപ്പോൾ റസിയ.

ഇതെല്ലാം ഉമ്മയോട് പറയുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ റസിയ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും വിപരീതമായിട്ടാണ് ഉമ്മയുടെ മറുപടി ഉണ്ടായത്. കാരണം അയാൾ അത്ര മോശമല്ലാത്ത ഒരു ആരോഗ്യസ്ഥിതിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്നും, നിനക്ക് നല്ല ഒരു ജീവിതം ലഭിക്കുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നും പറഞ്ഞു ഉമ്മ അബുട്ടിയെ കാണാൻ പോയി. എന്നാൽ പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് നേരെ വിപരീതമാണ്. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കാം.

Scroll to Top