സ്ഥിരമായി ബസ്റ്റോപ്പിൽ കാണുന്ന ആ പെൺകുട്ടിക്ക് അയാൾ കൊടുത്ത ഉഴുന്നുവടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്

വേമ്പനാട് കായലിന്റെ അരികത്തായി ജ്യൂസ് കട നടത്തിയിരുന്ന അയാൾ സ്ഥിരമായി ബസ്റ്റോപ്പിൽ വരുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയെ എന്നും നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾക്ക് അവളോട് എന്തോ ഒരു തിരക്കുള്ള അടുപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. എന്നാൽ ഒരിക്കൽപോലും അവൾ അയാളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നതും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അന്ന് ഒരു ദിവസം കൂട്ടുകാരിയോടൊപ്പം അവളെ കാണാതെ വന്നപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് അവളോട് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

   
"

പ്രണയമാണ് എന്നത് മനസ്സിൽ അംഗലാപ്പിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലായത്. പിറ്റേന്ന് കൂട്ടുകാരിയോടൊപ്പം ബസ്റ്റോപ്പിൽ വന്ന അവളുടെ മുഖം കണ്ടപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് സമാധാനമായത്. അന്ന് കൂട്ടുകാരി കടയിൽ വന്ന് രണ്ട് ഉഴുന്നുവട പാഴ്സൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ ബസ് വരാൻ ഇനിയും 5 മിനിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ട് അയാൾ.

അപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലുള്ളത് തുറന്നു പറയണം എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ഒരു വെളുത്ത കടലാസിൽ അയാളുടെ പ്രണയം എഴുതിക്കൊടുത്തു. അവളുടെ മുഖത്ത് വരുന്ന ഭാവത്തിലൂടെ മറുപടി എന്തായിരിക്കും എന്ന് ഊഹിക്കാമെന്ന് അയാൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ബസ് എത്തി അവൾ കയറി പോയത്. വൈകിട്ട് കോളേജിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അവൾ കടയിലേക്ക് കയറി. രണ്ടുദിവസം മുൻപ് എങ്കിലും ഈ കത്ത് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ വിവാഹം തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കാമായിരുന്നു എന്നും അയാളോട് അവൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവളെ വീണ്ടും അയാൾ കണ്ടുമുട്ടി. തുടർന്ന് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.

Scroll to Top