താൻ കാരണം ജോലി നഷ്ടമായ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ കണ്ടത്

അമ്മാവനെ പുതിയ ഒരു സ്കൂട്ടർ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനും അമ്മാവനും ചേർന്ന് ഇന്ന് ടൗണിൽ ഉള്ള ഒരു ഷോറൂമിൽ കയറിയത്. ഷോറൂമിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ അവിടെയുള്ള ഒരു സെയിൽസ് ഗേൾ അവരെ അകത്തേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. അവരുടെ ആവശ്യം ചോദിക്കുകയും പുതിയ വാഹനങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അമ്മാവനും എനിക്കും ഒരുപോലെ താൽപര്യപ്പെട്ട ഒരു വണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തു.

   
"

പക്ഷേ വണ്ടി ഇന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്നും നാളത്തെ ദിവസം വന്ന് വണ്ടിയെടുത്ത് കൊണ്ട് പോകാമെന്നും പറഞ്ഞ് അന്ന് അവർ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി. അവർ വന്നപ്പോൾ മുതൽ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ആ ഷോറൂമിലുള്ള സെയിൽസ് ഗേൾ ആയിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ സ്വഭാവം അയാൾക്ക് പൊട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആയിരുന്നു എന്നതാണ് പറയേണ്ടത്. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ സംസാരത്തിൽ തൃപ്തിയില്ലാതെയാണ്.

അന്ന് അവിടെ നിന്നും പോയത് എങ്കിലും നീല നിറത്തിലുള്ള ഒരു വാഹനമായിരുന്നു അവർ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നത്. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വന്ന വണ്ടി എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പുറത്ത് തയ്യാറാക്കി വച്ചിരുന്നത് ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ഒരു സ്കൂട്ടി ആയിരുന്നു. തങ്ങൾക്കുള്ള വണ്ടിയാണ് അത് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവനെ ഒരുപാട് ദേഷ്യം വന്നു. കാരണം നീല നിറത്തിലുള്ള വണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള വണ്ടിയാണ് ഷോറൂമിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് അയാൾ അവിടെയുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിളിച്ചു. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണണം.

Scroll to Top