ആശുപത്രിയിലെ പ്രസവ മുറിയിൽ അവൻ ആദ്യമായി കണ്ട പ്രസവം

ഒരു മെയിൽ നേഴ്സ് ആകാം എന്നതായിരുന്നു അവന്റെ ആഗ്രഹം എന്നാൽ പലപ്പോഴും പല രീതിയിലുള്ള രോഗാവസ്ഥകളും കണ്ട് നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ ഒരു കാര്യമാണ് സുഖപ്രസവം കണ്ടുനിൽക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് കണ്ടുനിൽക്കുന്നതു പോലും അത്ര സുഖമുള്ള കാര്യമല്ല. കാരണം ഏറ്റവും ഭയാനകമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ പ്രസവം. അവന്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ എല്ലാം.

   
"

എൻജിനീയറിങ്ങിനും മറ്റും പോയപ്പോൾ അവനുമാത്രം രംഗമായിരുന്നു ഒരുപാട് ഇഷ്ടം തോന്നിയത്. ഓരോ നേഴ്സിങ് കോളേജിലെയും വിദ്യാർത്ഥികളെ പലപല ആശുപത്രിയിലെ പ്രസവ വാർഡിലേക്കും വാർഡുകളിലേക്കും ചികിത്സ രംഗങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു. എനിക്ക് ആശുപത്രിയിലെ പ്രസവ മുറിയാണ് കിട്ടിയത്. ഒരുപാട് കന്യാസ്ത്രീമാർ ആ മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ പരിചിതനായിരുന്നു കന്യാസ്ത്രീകൾ.

സാധാരണ പ്രസവം എല്ലാം തന്നെ കന്യാസ്ത്രീകളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യാറുള്ളത് കൂടുതൽ പ്രസവങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഡോക്ടറെ വിളിക്കാറുള്ളത്. അന്ന് പ്രസവ മുറിയിൽ കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന ആ ചേച്ചിയെ കണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ആയി തുടങ്ങി. അവർ മാത്രമല്ല പുറത്ത് പ്രസവ മുറിയുടെ പുറത്ത്.

ഭർത്താക്കന്മാരും അമ്മമാരും ചെറിയ കുട്ടികളും അവരുടെ അമ്മയെ തിരഞ്ഞും സമയമായോ എന്ന് തിരക്കിയും കാത്തിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് വേദന വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പ്രസവം ആയത് അല്പസമയം. ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് കുഞ്ഞ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാം.

Scroll to Top