സ്ത്രീധനതിന്റെ പേരിൽ ആ പെൺകുട്ടി ആരോടും പറയാതെ അനുഭവിച്ചത്

ആ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ഇളയ പെൺകുട്ടി ആയിരുന്നു പാർവതി. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവളെ. അടക്കവും ഒതുക്കവുമുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അവൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനം അവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. വിവാഹ പ്രായമായി എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് തന്നെ അവൾക്ക് ആലോചനകൾ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്. അവളുടെ വിവാഹം അവളുടെ സ്വപ്നമാണ്.

   
"

എങ്കിലും പലപ്പോഴും ആ സ്വപ്നം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ട സമ്പത്ത് പണമോ അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും എങ്ങനെയൊക്കെയോ അന്ന് വന്ന ആലോചന മനോജിന്റെതായിരുന്നു. വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അനുജനെയും കുടുംബത്തിനെയും വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി. മനോജിന്റെ കുടുംബത്തിനും പാർവതിയെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവരുടെ മുഖത്ത് നല്ല സ്ത്രീത്വം തുടങ്ങുന്ന ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു തെളിച്ചം കാണാനായിരുന്നു.

സ്ത്രീധനം ഒന്നും വേണ്ട അവളെ എല്ലാവർക്കും നൽകിയാൽ മതി എന്ന് അവരുടെ വാക്ക് ആ കുടുംബത്തിന്റെ സമാധാനം തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. എങ്കിലും തന്റെ ഒരേയൊരു അനിയത്തിയെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും സ്ത്രീധനം ഇല്ലാതെയും പൊന്ന് ഇല്ലാതെയും കഴിയില്ല ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആയാൽ തന്നാൽ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ 10 പവൻ സ്വർണവും അമ്പതിനായിരം രൂപയും അവർക്ക് നൽകി. പക്ഷേ അതിനെ തുടർന്നുള്ള അവരുടെ സന്തോഷം അധികകാലം നീണ്ടു നിന്നില്ല. പാർവതിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ദിവസങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാതതായിരുന്നു.തുടർന്ന് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.

Scroll to Top