സ്വന്തം അമ്മയെ അവൻ ഇത്രമേൽ വെറുത്തത് ഇതുകൊണ്ടാണ്

അലൻ സ്കൂളിൽ ഇത്രയും നാൾ വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. എന്നാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ നാളുകളിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ സംഭവിച്ചു എന്ന് ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം അവൻ പഠനത്തിലും മറ്റും വളരെയധികം പിന്നിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്. ടീച്ചർ അവനെ വിളിച്ചേ കൗൺസിലിങ്ങനെ ഇരുതി അവനോട് കാര്യം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു എങ്കിലും അവൻ ഒന്നും തുറന്നു പറഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ അവനെ അവന്റെ.

   
"

അമ്മയെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് മാത്രം അവൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് കാര്യം എന്ന് ടീച്ചറും വളരെയധികം അങ്കലാപ്പിലായി. സ്കൂളിൽ എല്ലാവർക്കും അലനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനെ അലമാറ്റം വലിയ ഒരു വിഷമമായി തുടർന്നു. എന്താണ് കാരണം എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചർ ഒരിക്കൽ സ്കൂളിലേക്ക് അമ്മയെ വിളിച്ചുവരുത്തി. എന്നാൽ ഞാൻ തന്റെ മകൻ ഇത്രയും പഠനത്തിൽ പുറകിലേക്ക് പോയത് ആ അമ്മ.

പോലും അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. അമ്മ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നതുപോലെ അലനെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അവന്റെ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും അവർക്കും ഒരുപാട് വിഷമം തോന്നി. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ തന്റെ സ്വന്തം തെറ്റ് തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഒരിക്കൽ പഠിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അമ്മയുടെ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. സ്വന്തം അമ്മ തങ്ങളെ ചതിക്കുകയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ അവരോട് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം തോന്നി. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.

Scroll to Top