പാവൽ കൃഷി നമുക്ക് ഇനി ഈസിയായി ചെയ്തെടുക്കാം

പാവയ്ക്ക നല്ല നീളം ഉള്ള ആ പാവയ്ക്ക പിന്നെ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളത് പിന്നെ നല്ല ഡാർക്ക് പച്ച മൂന്നു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഈ മൂന്നുതരം പാവയ്ക്കും നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്ത് വിളവെടുപ്പ് നടത്താനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നത്. പാവയ്ക്ക വിത്ത് നട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് മുളയ്ക്കുന്നില്ല എന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആദ്യം തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മുളക്കാത്തത് എന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ പാവയ്ക്ക ആണ് നമ്മൾ എടുത്ത് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാം ചെറുതായിട്ട് ഒരു മഞ്ഞ കളർ ആയ പാവയ്ക്ക ഒരിക്കലും എടുക്കരുത് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് പഴുത്തിട്ടുള്ള പാവയ്ക്ക എന്ന് വിത്ത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നടാനോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല വിളവു കിട്ടുള്ളൂ നന്നായി പഴുത്തിട്ടുള്ള പാവയ്ക്ക വിത്ത് ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് കഴുകണം.

   
"

ഒരു പിങ്ക് കളർ അത് നന്നായിട്ട് പോകുന്ന കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളം മാറ്റിമാറ്റി കഴുകണം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തതിനുശേഷം നമ്മള് ഒരു പാത്രത്തിലെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഇട്ടു നോക്കണം ആ ഒരു സമയത്ത് കുറെയെണ്ണം പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയും കുറെയെണ്ണം താഴെ തന്നെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും. പൊങ്ങി കടക്കല് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരിക്കലും മറക്കില്ല നമ്മൾ അത് മാറ്റി കളഞ്ഞതിനുശേഷം അടിയിലുള്ള വിത്തുകൾ മാത്രം നമ്മളെ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാകാനായിട്ട് എടുക്കണം. പാവയ്ക്ക വിത്ത് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷേ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കണം നോക്കി കളയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും മുളക്കാത്തതും അഥവാ അഥവാ മുളച്ചു എങ്കിൽ പോലും നല്ല വിളവെടുപ്പ് നടത്താൻ പറ്റാത്തതും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top