നിങ്ങളുടെ ശരീര ഭാഗങ്ങളിൽ വേദനയുണ്ടോ ഇത് ചെയ്യു

വേദന ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല ചിലർക്ക് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ആയിരിക്കാം ചിലർക്ക് കുറെ അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങളോ മാസങ്ങളും എടുക്കുന്ന വേദനയായിരിക്കാം. വേദന ഒരു മാസത്തേക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന അവസ്ഥയിലെ വേദന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് മാറും. അപ്പോ ഒരു സഹായത്തോടുകൂടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വേദന എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ചികിത്സ മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒരു ഫൈനൽ ഒപ്പീനിയനിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പോ നമ്മുടെ ചികിത്സാരീതികളെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ടും അഞ്ച് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് തുടക്കത്തിൽ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂറേറ്റീവ് തെറാപ്പിയാണ് അതായത് ഏത് രോഗം കൊണ്ടാണോ വേദനയുണ്ടാവുന്നത് അതിന് ചികിത്സിച്ചു മാറ്റുക അതിലൂടെ വേദന മാറ്റാം അതിനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായി നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ഞരമ്പിനോട് തട്ടി അതിനുശേഷം അതിന് നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന.

   
"

ഒരു അവസ്ഥ അത് കഴുത്തിൽ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയും അതുപോലെതന്നെ നടുവിന് സംഭവിക്കുക ആണെങ്കിലും അതിനു മറ്റൊരു പേരും എന്ന് പറയും ഈ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലും ഡിസ്ക് തട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേദനയും നടുവേദനയും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഭാഗമായിട്ട് എക്സറേയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഒരു ഫൈനാൻ ഒരു നീഡിൽ ആ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അവിടെ ഒരു സ്റിറോഡിൻറെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അനേർ കെട്ട് മുഴുവനായി മാറ്റുന്നതിലൂടെ ആ വേദന മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് മൂലം നമ്മുടെ ശരീരം ഓട്ടോമാറ്റിക് പുറത്തേക്ക് ചാടി വന്ന ഡിസ്കിന് അപ്സോർബ് ചെയ്ത് കളയും. നമുക്ക് ഒരു ഒരു പരിധിവരെ 90% പേരിലും നമുക്ക് ഡിസ്ക് മൂലമുള്ള നടുവേദനയും കാലൂ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ബാക്കി സ്റ്റോറി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക

Scroll to Top