നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം തോന്നിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

ഡോക്ടർ എനിക്ക് ശരീരം മുഴുവൻ വേദനയാണ് എവിടെ വേദന അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ശരീരം മുഴുവനായിട്ട് എവിടെ നിന്ന് രോഗം തുടങ്ങുന്നു എന്ന് അറിയാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള വേദനകളും ആയിട്ട് പല രോഗികളും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട്. വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെലപ്പോ ആൾക്കാരെ ഒരു മാനസിക ലെവലിൽ തന്നെ വേദന പല പേഷ്യൻസിനെയും ആളുകൾ വിചാരിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കാൽസ്യം അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ ഡീ ലെവലുകളുടെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ശരീരം മുഴുവനായിട്ട് വേദന വരാം. വിറ്റാമിൻ ഡീ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് വെയില് കൊള്ളുന്നത് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിറ്റാമിൻ ഡീ കുറയും ആദ്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയണം.

   
"

കൊളസ്ട്രോൾ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച സാധനം ആണല്ലോ കൊളസ്ട്രോൾ നിന്നാണ് വിറ്റാമിൻ ഡീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോളികുലർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ നമ്മൾ ലിവറിലെ ചെല്ലും ലിവറിൽ ചെന്നിട്ട് ആക്ടിവേറ്റാവും അതുകഴിഞ്ഞ് കിഡ്നി ഒന്നുകൂടെ ആക്ടിവേറ്റ് എങ്ങനെ രണ്ടുതവണ ആക്ടീവ് ആവുന്ന സമയത്താണ് വിറ്റാമിൻ ഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പ്രവർത്തനരഹിതമായ മോളികുലർ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. കുറവ് പല രീതിയിലും വരാം കുറയുന്നത് കൊണ്ട് വരാം കിഡ്നിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ വരാം ഒരു ശരീരത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു രോഗാവസ്ഥ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിരിക്കും.രണ്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിക്കാസിഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ശരീരം മുഴുവനും വേദന ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top