സ്ത്രീകളുടെ പ്രധാന പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ

ഒരുപാട് സ്ത്രീകള് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് വരുന്നില്ല പ്രശ്നം പലരും പറയാറുണ്ട്. ഇതൊരു റിലേറ്റഡ് പ്രശ്നമാണ് പല സ്ത്രീകൾക്കും ഇത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായി തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡെസ്പ് പോകുന്നത് കാണാറുണ്ട്. നിങ്ങളെന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ അത്ര എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അവർ കണ്ടീഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രീകൾ ഒരുപാട് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ബോഡിയിലുള്ളത് കൊണ്ട് പല മാറ്റങ്ങളും ശരീരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വണ്ണം വയ്ക്കുക വയറു ചാടുക ബ്രെസ്റ്റ് എല്ലാ ഇതിനൊക്കെ ശേഷം വീണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രസ്റ്റ് സാങ്ങ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളാണ്.

   
"

ചില സ്ത്രീകളുടെ ലിസ്റ്റ് വളരെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെസ്റ്റ് സാഗ് നെ ബ്രസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് സ്റ്റേജിലാണ് ബ്രെസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മുടെ പൊസിഷൻ പോയിൻറ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രെസ്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റേജിലാണെന്ന് തിരിച്ച് അറിയുക. നമുക്ക് ലോവർ ബ്രെസ്റ്റ് ഫോൾഡിങ് അവിടെനിന്ന് ബ്രെസ്റ്റ് മേലെയാണ് ഒരു നോർമൽ കണ്ടീഷൻ ആണ്. പക്ഷേ രണ്ടും ഒരേ ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് സ്ലാഗ്ഗിങ് നമ്മൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ നിബിൾ താഴോട്ട് പോവുമ്പോൾ ബ്രെസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സ്ലാഗ്ഗിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് ലെവൽ ഓഫ് കമ്പ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെവൽ ഓഫ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടൈമില് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്രസ്റ്റി റൗണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട നോർമൽ ശേയിപ്പ് ആവും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top