ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കത്തി മൂർച്ച ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരില്ല

നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കത്തി പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ കൂട്ടാം എന്നുള്ള ഒരു ടിപ്പുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ് അതിന് ഒത്തിരി മൂർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കത്തി കത്രിക എടുത്തുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടും അതുപോലെതന്നെ വാഴയില വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പിന്നെയും കുറെ സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട അതായത് അഞ്ചാറ് രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ മൂർച്ച എന്നുള്ളത് പറയാനുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും കിട്ടണം എന്നാണ്. അപ്പോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കത്രികയുടെ മൂർച്ച വളരെ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കും ഉണ്ടല്ലോ അത് പെട്ടെന്ന് തോന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മുറിയില്ല അതൊരു ഭംഗിയില്ലാതെ എങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു വരും.

   
"

ഇങ്ങനെ വാഴയുടെ അടുത്ത് നന്നായിട്ട് കുറെ നേരം വെക്കണം മാത്രമല്ല കത്രികയുടെ അരികിൽ ഭാഗം എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മൂർച്ചയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ ഈ തുമ്പ് വശം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് പറയാൻ ആയിട്ട് അറിയില്ല. എങ്ങനെ കത്രികയുടെ മൂർച്ച പോണ സമയത്ത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ വെട്ടുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആകും. എനിക്ക് കത്രികയുടെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. പെട്ടെന്ന് കത്രിക ആണെങ്കിൽ തന്നെ ആയാലും നമ്മളിപ്പോ വലിയ മീനൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിൻറെ മുള്ളൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവും. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top