സന്ധ്യ വേദന മാറാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗങ്ങൾ

സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തേയ്മാനത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് വളരെയധികം പേഷ്യൻസ് നമ്മുടെ തേയ്മാനം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മുട്ട് തേയ്മാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. തേയ്മാനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലിന്റെ സാന്ദ്രത കുറയുന്നതാണ് തേയ്മാനം ജോയിൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്ധിയിൽ ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിയർ ആൻഡ് തയ്യാറാണ്. മുട്ട് തേഞ്ഞുപോയി ക്രോഡീകരിച്ചാണ് നമ്മൾ തേയ്മാനം എന്നൊരു ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കും ഒന്ന് പോസ്റ്റിയോ അതായത് സാന്ദ്രത കുറയുക രണ്ടാമത് പോസ്റ്റിയോ ആന്ത്രട്ടീസ് അതായത് തേയ്മാനം ജോയിൻറ് ഡാമേജ്. കൈ വേദനയോ ജനറലൈസ്ഡ് ബോഡി പെയിനു നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ പല കമ്പ്ലൈന്റ് ആയിട്ടാണ്. നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരും എനിക്ക് തേയ്മാനം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നവരുമുണ്ട് എന്താണ് ഈ തീരുമാനം.

   
"

ഞാൻ മുന്നിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ശരീരത്തിലെ എല്ലിന്റെ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞു വരുന്ന തേയ്മാനം ആണെങ്കിൽ ഒരുവിധം നല്ല മേജർ ടീം ഇത് പ്രായമായ ആൾക്കാരാണ് കാണുന്നത്. പോസ്റ്റ് മെനക്കോസ് വുമൺ അതായത് മേനകോസ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിലും 50 വയസ്സായ പുരുഷന്മാരിലോ ആണ് ഇത് വളരെ കോമൺ ആയി കാണുന്നത്. ഇനി ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഹോർമോണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മേനകോസ് ശേഷം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളില് മീൽസിന് ആണെങ്കിലും പല ഹോർമോണൽ ചേഞ്ച് പ്രായമാകുന്നത് കാരണം കാൽസ്യം വിറ്റാമിൻ മുതലായ വൈറ്റമിൻ സും മറ്റും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതുകൊണ്ട് ആണ് പൊതുവേ ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top