ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് തൈറോഡിനെ ഇല്ലാതാക്കാം

തൈറോയിഡ് മൂലമുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒട്ടനവധി ആൾക്കാരെ പലതരത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മുടികൊഴിച്ചിൽ ആയിട്ടും വണ്ണം കൂടുന്നത് ആയിട്ടും പലതരത്തിലുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിട്ടും വരെ ആൾക്കാർക്ക് പലവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് അത് ഹൈപ്പോതൈറോസിസം ഉണ്ട് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ട്. ഇതിൻറെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് സംശയം തോന്നും. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ തൈറോയ്ഡ് ആന്റി ബോഡി ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വച്ച് ഓവർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തു പോകുമ്പോഴേക്കും ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപാകതകൾ പലപ്പോഴും കൂടുതൽ ആവുകയാണ് ചെയ്യാ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവരുടെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കുള്ള ഇതിനോടകം ഇതിനോട് കൂടെ തന്നെ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും.

   
"

മാറാതെ വരിക തന്നെ ചെയ്യും. പലപ്പോഴും പല ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ പറയാറുണ്ട് ആൻ്റി ബോഡിസിനെ തന്നെ നോക്കി ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും വരുന്ന പ്രശ്നം ഈ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ തൈറോയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഓവർ ഡയഗ്നോസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. തൈറോയ്ഡ് സ്റ്റിമുലെറ്റീവ് ഹോർമോൺ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൽ ടി എസ് എസിന്റെ അളവ് കൂടുകയും അതായത് സ്റ്റിമുലെറ്റീവ് അളവ് കൂടുകയും തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണിന്റെ അളവ് എന്നുള്ളത് കുറയുകയും ആണ് സാധാരണ ഹൈപ്പോതൈറോ സംഭവിക്കുക. ഇതിൻറെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ് സംഭവിക്കുന്നത് സ്റ്റിമുലെറ്റീവ് അളവ് കുറയുകയും തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Scroll to Top