രാത്രികാലങ്ങളിൽ കാലിൽ കടച്ചിൽ ഭാരം തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം

നമ്മൾ വിശ്രമിക്കുമ്പോഴും രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും നമ്മുടെ കാലിലുണ്ടാകുന്ന കടച്ചിലിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് റസ്റ്റിലെക്ക്‌സ് സിൻഡ്രോം അഥവാ ആർ എൽ എസ്. ആർ എൽ എസി ൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ പറ്റിയും അതിനെ ചികിത്സാരീതികളെ പറ്റി ആണ് വിശദമായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആർ എൽ എസ് നമ്മള് വൈകുന്നേരം സമയത്ത് അല്ലെങ്കില് രാത്രിയിലോ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ കാലിൽ ഒരു അണ് പ്ലസ് സ്റ്റേഷൻസ് വരുന്നു ഇയാൾക്ക് സെൻസേഷനൽ രോഗികളെ ചിലപ്പോ കടച്ചിൽ എന്നോ പൊരിച്ചിൽ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചാരം വരുന്നപോലെ ചിലരു എന്തോ ഇഴയുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ പല വാക്കുകൾകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് അൺ പ്രസൻസ് സെൻസേഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാലുകളും മൂവ് ചെയ്‌യാൻ തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എണീറ്റ് നടക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആശ്വാസം കെട്ടുകയും ചെയ്യും ഈ രോഗാവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ റസ്റ്റ് ലെസ്സ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വൈകുന്നേരം രാത്രിയിലോ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല.

കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ മറ്റു സമയങ്ങളിൽ രാവിലെയും കാണാറുണ്ട് കാലുകളിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ് കേസിൽ അത് കൈകളിലോ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്താണ് റസ്റ്റ് ലെക്സ് സിൻഡ്രോം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ കാരണം ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഉറക്കം കുറയുമ്പോൾ അത് പിറ്റേദിവസത്തെ പകൽസമയത്ത് ഉറക്കത്തിന് കാരണമാവുകയും വർക് പെർഫോമൻസും എനർജി ലെവൽ കുറയുകയും അങ്ങനെ സ്ട്രസ് ലെവെൽസ് കൂടുന്നു സ്ട്രെസ്സ് ലെവൽ കൂടുമ്പോ അത് മഴക്കാട്ടിൽ ഇൻഫാർക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ഗുരുതര രോഗങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ സ്റ്റൈൽസ് കൂടി ഡിപ്രഷനും ചില വ്യക്തികൾ സൂയിസൈഡ് വരെ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി കാലിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കടച്ചിലും റസ്റ്റ് ലെസ് ലക്സ് സിൻഡ്രോം ആകണമെന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് നോക്കാം കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *