തൈറോയ്ഡിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ

തൈറോയ്ഡ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ തൈറോഡ് ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കുറയുന്ന ഗോയിറ്റർ അഥവാ തൊണ്ടയിൽ തൈറോയ്ഡ് ക്യാൻസർ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ കൂടുന്നതും ഉള്ള ഗ്രീൻ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ കൂടി വരുന്നതായാണ് കാണുന്നത്. എന്താണ് കാരണം ഇത്തരം രോഗങ്ങളെ തടയാനും ഒരിക്കൽ വന്നാൽ അതിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനും മരുന്നുകളും ശസ്ത്രക്രിയകളും ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കുമോ രോഗികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഒരു ശരീരഭാഗത്തെ രോഗം ബാധിച്ചാൽ അതിൽനിന്നും മോചനം നേടണമെങ്കിൽ ആ ശരീര ഭാഗം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നും അവയവം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കൂടി അറിയണം. കൂടാതെ ഒരേ രോഗത്തിന് പലതരം മരുന്നുകളും ഓപ്പറേഷനുകളും ഉള്ള ഈ കാലത്ത് രോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെയും വ്യത്യസ്ത ചികിത്സാരീതികളുടെ ഗുണദോഷങ്ങളെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ.

ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ചികിത്സ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയൂ. തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡ് അതെങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം തൈറോയ്ഡ് ശ്വാസനാമത്തിനു മുൻപിലായി തൊണ്ടയിൽ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ചിത്രശലഭത്തിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് അത് പ്രധാനമായും കാണുന്നത്. മുകളിലും താഴെയായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോന്ന് വെച്ച് നാല് പാര തൈറോയ്ഡ് പ്ലാൻ ഉണ്ട്. തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാൻഡിന്റെയും ഒന്നിച്ചാണ് എന്താണ് ഫംഗ്ഷനിൽ അവരാണ് നമ്മുടെ മെറ്റബോളിലെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ നമ്മളൊക്കെ അറിയാം. മേജർ ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രസ് പിന്നെ കൂടാതെ ഉള്ളതു വൈറ്റമിൻസും ഉപയോഗിക്കാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *