നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ അഞ്ചു മൃഗങ്ങളും വരാറുണ്ടോ എങ്കിൽ സമ്പത്ത് വന്ന് കേറും

വസ്തു ശാസ്ത്രത്തിലും നിമിത്ത ശാസ്ത്രത്തിലും ലക്ഷണശാസ്ത്രത്തിലും ഒരുപോലെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചില മൃഗങ്ങളുടെയും ചില ജീവികളുടെയും വീട്ടിലേക്കുള്ള വരവും അവ കൊണ്ടുവരുന്ന സൗഭാഗ്യം നിർഭാഗ്യങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് ചില ജീവികൾ വീട്ടിൽ വന്നു കയറുന്നത് സ്വമേധയാ വന്ന് കയറുന്നത് നല്ലകാലം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും വരാൻ പോകുന്നതിന്റെ സൂചനയായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചില ജീവികൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കയറുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ മറ്റു ചില ജീവികൾ വീട്ടിലേക്ക് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ വന്നു കയറിയാൽ നാശം അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടകാല സമയം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ജീവികളാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സൗഭാഗ്യങ്ങളുമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിർഭാഗ്യങ്ങളുമായും കടന്നുവരുന്നത് നിർഭാഗ്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്താണ് ഉടൻതന്നെ പ്രതിവിധി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്.

   
"

ഏതൊക്കെ ജീവികളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫലങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഒന്നൊന്നായിട്ട് നോക്കാം ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് നായയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നായ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൈരവദേവന്റെ വാഹനമാണ് നായ പരിപാലിക്കുന്നതും നായക്ക് ആഹാരം നൽകുന്നത് ഒക്കെ വളരെയധികം പുണ്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. നായ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു കറുത്ത നായ വീട്ടിൽ വളർത്തുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദുഷ്ട ശക്തികളിൽ നിന്ന് ഒക്കെ മോചനം ലഭിക്കാൻ ആയിട്ട് ദുഷ്ട ശക്തികളെയൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം ഒരു നായ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു വന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കയറി നമ്മളുടെ വീട്ടിലോ വീട്ടുപരിസരത്തോ അത് പ്രസവിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നായയെ പെറ്റിയിടം എന്ന് പറയും ആ ഒരു പ്രസവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടി പ്രസവിക്കുന്ന ഒരു ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് സർവ്വനാശത്തിന് കാരണമാകും എന്നുള്ളതാണ്.കഷ്ടകാലം വരുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൂചനയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പട്ടി പ്രസവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ പറയുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top